ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โพสต์6 ต.ค. 2560 02:05โดยพิทยา พรหมปัญญา

 

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  ลงวันที่  28  กันยายน  2560 นั้น

                     โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามประกาศแล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติตามประกาศและมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ