ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์4 ต.ค. 2560 22:59โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Gifted Education Program) จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
4 ต.ค. 2560 22:59
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
4 ต.ค. 2560 22:59
Comments