ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์7 มี.ค. 2560 20:18โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2560 08:20 ]
          ด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 และสอบข้อเขียน ในวันที่ 4 มีนาคม 2560  ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          จึงประกาศให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานวิชาการ อาคาร 4  และมอบตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม
     หากไม่มามอบตัวในวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเลยพิทยาคม  และจะดำเนินการเรียกลำดับสำรองต่อไป
รายชื่อดังเอกสารที่แนบ

ą
กีรติ มูลเมือง,
7 มี.ค. 2560 20:18
ą
กีรติ มูลเมือง,
7 มี.ค. 2560 20:18
ą
กีรติ มูลเมือง,
7 มี.ค. 2560 20:18
ą
กีรติ มูลเมือง,
7 มี.ค. 2560 20:18
ą
กีรติ มูลเมือง,
7 มี.ค. 2560 20:18
Comments