ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษ SC, SM, ICE ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์8 มี.ค. 2560 01:46โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2560 03:05 ]
ด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษ
SC, SM, ICE ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 และสอบข้อเขียน ในวันที่ 5 มีนาคม 2560  ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          จึงประกาศให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
     หากไม่มามอบตัวในวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ SC, SM, ICE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเลยพิทยาคม  และจะดำเนินการเรียกลำดับสำรองต่อไป
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
8 มี.ค. 2560 20:18
Comments