ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)

โพสต์22 มี.ค. 2560 20:39โดยพิทยา พรหมปัญญา
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(Gifted Education Program) โรงเรียนเลยพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) อัตราเงินเดือน 9,000 บาท คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบ