ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว(ต่างชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ

โพสต์19 พ.ย. 2560 21:48โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2560 22:48 ]
ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ต่างชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009 /ว 3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Loeipittayakom School  Announcement

Regarding the Recruitment of a Full Time Foreign Teacher

Loeipittayakom School, a senior secondary school located at Tumbon Kudpong, Amphur Muang, Loei province, is seeking for a qualified and enthusiastic foreign English teacher to teach English in our school.