ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รายชื่อบุคคลชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์31 พ.ค. 2559 00:17โดยมนตรี เจดีย์   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2559 00:36 ]
   
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รายชื่อบุคคลชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็น  ครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                               
Ċ
มนตรี เจดีย์,
31 พ.ค. 2559 00:28
Comments