ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ( Intensive Chinese and English Program ICE ) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ)

โพสต์24 มี.ค. 2560 02:49โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม  เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ( Intensive Chinese and English Program  ICE ) ประจำปีการศึกษา 2560  (เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้