ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง เรียกนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกในลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์25 เม.ย. 2560 01:07โดยมัลลิกา ศรีสร้อย
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง เรียกนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกในลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 
Ċ
มัลลิกา ศรีสร้อย,
25 เม.ย. 2560 01:07
Ċ
มัลลิกา ศรีสร้อย,
25 เม.ย. 2560 01:07
Comments