ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง เรียกนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกในลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)

โพสต์27 เม.ย. 2560 21:02โดยมัลลิกา ศรีสร้อย   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2560 21:03 ]
Ċ
มัลลิกา ศรีสร้อย,
27 เม.ย. 2560 21:02
Ċ
มัลลิกา ศรีสร้อย,
27 เม.ย. 2560 21:02
Comments