ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โพสต์18 ก.ค. 2560 01:28โดยมัลลิกา ศรีสร้อย
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์