ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องมาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์23 ธ.ค. 2563 00:49โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2564 23:46 ]
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องมาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามเอกสาร