ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนเลยพิทยาคม กำหนดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใหม่

โพสต์30 เม.ย. 2560 19:58โดยมนตรี เจดีย์   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2560 20:27 ]
ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนเลยพิทยาคม กำหนดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใหม่ โดยความเห็นชอบของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กำหนดการเปลี่ยนแปลงดังนี้             -  วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ครูทุกคนลงเาลาปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุมที่อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
                                   -   วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นักเรียนเปิดเรียนตามปกติ
                                   -   วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.2 - ม.3
                                   -   วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.5 - ม.6
                                                               -   วันที่ 17 พฤษภาคม 2560  ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1
                                                               -   วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.4
Comments