รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์16 พ.ย. 2559 23:18โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ีห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์(Lab Boy) ประจำสำนักงาน English Program จำนวน 1 อัตรา เอกสารตามไฟล์แนบ
Comments