ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคมเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่นักการภารโรงและแม่บ้าน

โพสต์21 มี.ค. 2560 00:40โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2560 00:42 ]
 
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
 เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่นักการภารโรงและแม่บ้าน
ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล    เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงและแม่บ้าน  ตามรายละเอียดแนบ