ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 ปี 2559

โพสต์6 ม.ค. 2559 10:06โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2559 09:44 โดย องอาจ เกตะวันดี ]
โรงเรียนเลยพิทยาคม 
จะเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ห้องเรียน (70 คน) โดยมีกำหนดจำหน่ายระเบียบการสมัครระหว่างวันที่ 1 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบริหารงานวิชาการ และเปิดรับสมัครในวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รับสมัคร ณ หอประชุม อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
6 ม.ค. 2559 10:06