ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์4 ก.พ. 2564 06:54โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2564 23:53 ]
ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
1. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
2. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM)(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
3. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE)(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
4.
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  (Gifted Education Program) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)  
5.
นักเรียนพิเศษโครงการจัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
4 ก.พ. 2564 23:44
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
4 ก.พ. 2564 23:53
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
4 ก.พ. 2564 06:54
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
4 ก.พ. 2564 06:54
Comments