ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ร.ร.เดิม)

โพสต์25 ม.ค. 2564 04:00โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2564 04:42 ]
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเลยพิทยาคม(ร.ร.เดิม) ร

จำนวนที่รับ รับจำนวน 387 คน     
1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                                               รับจำนวน    282   คน
2. แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ                                             รับจำนวน      70   คน     
  3. แผนการเรียน ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) และเทคโนโลยี     รับจำนวน      35   คน   
วัน เวลาการรับสมัคร
รับสมัครวันที่  25-29 มกราคม 2564  ที่ห้องแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม เวลา 08.30–16.00 น.

รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศหน้าห้องวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม

Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
25 ม.ค. 2564 18:09
Comments