งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จะดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 ยื่นเอกสารเพื่อสมัครโควตา นร.เดิม ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565

โพสต์14 ม.ค. 2565 02:56โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2565 17:39 ]
 
งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จะดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 ยื่นเอกสารเพื่อสมัครโควตา นร.เดิม ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 ให้นักเรียนที่มีความสนใจศึกษารายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ และดำเนินการดังต่อไปนี้     
       1. รับเอกสารจากครูที่ปรึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบ
กรอกรายละเอียดเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อกำกับจึงจะถือว่าเอกสารใบสมัครสมบูรณ์
       2. ให้นักเรียนทุกคนเข้าไปดำเนินการกรอกและอัพโหลดเอกสารใบสมัครที่ www.loeipit.ac.th
หรือส่งเอกสารที่ครูที่ปรึกษา สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะยื่นเอกสาร หรือไปศึกษาต่อที่อื่น
ให้เข้าไปกรอกแบบฟอร์มเช่นกัน โดยนักเรียนต้องเลือกช่องศึกษาต่อที่อื่น
       ลิงก์สำหรับส่งใบสมัคร จะเปิดระบบการส่ง ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 ปิดระบบวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.   https://dlink.me/QskvY    รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
14 ม.ค. 2565 02:58
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
14 ม.ค. 2565 02:56
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
14 ม.ค. 2565 17:38
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
14 ม.ค. 2565 07:39
Comments