ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคมเรื่อง เลื่อนการประชุมปฐมนิเทศเรียนซ้ำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 มิ.ย. 2562 23:38โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 23:45 ]
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคมเรื่อง เลื่อนการประชุมปฐมนิเทศเรียนซ้ำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จากวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Comments