การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์18 พ.ย. 2563 02:15โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2563 02:20 ]
ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเลยพิทยาคม ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2563 และ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกยน 2563 ประชุมเปิดภาคเรียน เวลา 9.00 น. ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม ,
นักเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
Comments