ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิเศษ

โพสต์29 มี.ค. 2560 04:04โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2560 04:07 ]
ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน
ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประเภท ความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารที่แนบด้านท้ายนี้  โดยให้นักเรียนมาทดสอบความสามารถพิเศษ ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 15.00 น. และให้มารายงานตัวสอบ ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเลยพิทยาคม หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์


Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
29 มี.ค. 2560 04:06