การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์21 ม.ค. 2560 08:14โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2560 09:44 โดย องอาจ เกตะวันดี ]
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเลยพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โปรดติดตามประกาศจากทางโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
21 ม.ค. 2560 08:17
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
21 ม.ค. 2560 08:17
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
21 ม.ค. 2560 08:17
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
21 ม.ค. 2560 08:17