ตารางการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 00:02โดยมนตรี เจดีย์
 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังงหวัดเลย
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [ ม.1- 3 ] ทำการสอบวันที่ 8-12-14 กรกฏาคม 2559
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [ ม.4- 6 ] ทำการสอบวันที่ 11-13-15 กรกฏาคม 2559
 รายละเอียดดาวน์โหลดไฟล์ได้ข้างล่าง
Comments