เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

โพสต์20 ก.ค. 2560 05:32โดยมนตรี เจดีย์   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 05:38 ]
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนเลยพิทยาคม