ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับทางโรงเรียน
สามารถส่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของท่านได้ที่ [email protected]

Thai Science Camp#15

โพสต์26 ม.ค. 2566 19:15โดยพิทยา พรหมปัญญา

โครงการ Thai Science Camp

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15

***********************************************

          Thai Science Camp เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทย โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Asian Science Camp ซึ่งประเทศไต้หวันได้จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2550 ที่กรุงไทเป  ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ศึกษาและเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียจำนวน 14 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. มีพระดำริว่าควรเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่สนใจวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมประเภทนี้อย่างกว้างขวางขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกในอนาคต สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิ สอวน.จึงรับสนองพระดำริ โดยจัด Thai Science Camp ขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2552 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนมัธยมปลายอย่างมาก และ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้จัด Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2566

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นนักเรียน จากโรงเรียนสังกัด สพฐ. เท่านั้น
 • อายุไม่เกิน  18  ปี ณ วันที่เข้าค่าย
 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่  4 – 6  ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  คะแนนเกรดเฉลี่ย  2.75  ขึ้นไป และมีคะแนนภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ Thai Science Camp มาก่อน
 • มีความสนใจและความพร้อมในการร่วมกิจกรรมของค่าย
 • มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในระดับดี และมีความกล้าแสดงออก
 • มีหนังสือแสดงผลการเรียน
 • สามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมได้ตลอดช่วงเวลาระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน  พ.ศ. 2566
 • มีหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 15
 • มีหนังสืออนุญาตจากโรงเรียนให้เข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 15
 • มีเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (ไม่เกิน 5 อย่าง) เช่น ภาพถ่าย เกียรติบัตร เป็นต้น

วิธีการสมัคร

 • โรงเรียนรวบรวมและคัดกรองเอกสารการสมัคร แล้วแนบหนังสือนำส่งพร้อมใบสมัครเป็นไฟล์ PDF จำนวนไม่เกิน 5 คนต่อโรงเรียน
 • กรอกใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครเป็นไฟล์ PDF (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB) ไปที่ https://forms.gle/sWBxHFVb3N7GUERv6

หมดเขตรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามเพิ่มเติม 0-2218-5245, 0-2252-7987

หรือ https://www.scisoc.or.th/news_detail.php?news_id=134

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยาลัยเทคนิคเลย

โพสต์15 ธ.ค. 2565 19:00โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2565 18:04 ]

แนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคเลยวันที่ 14  วันที่ 15 และวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
คลิกภาพกิจกรรม วันที่ 14  วันที่ 15  วันที่ 16

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Online

โพสต์16 ส.ค. 2565 01:19โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2565 18:48 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Online ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น (ม.2,ม.3) ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ รูปแบบ Online ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30-17.00น.   
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าสอบตาม link นี้ https://www.zipgrade.com/s/
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบตาม link นี้ https://forms.gle/Q7SeXAmbaxUY17eAA
วีดีโอแนะนำการเข้าสอบ ด้วยระบบ ZipGrade https://www.youtube.com/watch?v=oZppT1vcujc  
2. นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ รูปแบบ Online ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30-17.00น. 
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าสอบตาม link นี้ https://forms.gle/2y9BK7u62m1JgHBs5
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าสอบตาม link นี้ https://www.zipgrade.com/s/
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบตาม link นี้ https://forms.gle/4XXkpNbJvJJujWho8
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,5
Username และ Password เข้า Login ใช้งาน ZipGrade ตามไฟล์แนบ


โครงการสานฝันปันความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำสัญจร

โพสต์3 ส.ค. 2565 09:49โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2565 09:49 ]

โครงการสานฝันปันความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำสัญจร  วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

มหกรรมวิชาการคนคุณภาพเฟ้นหาคนดีคนเก่ง เด็กดีตามสมรรถนะของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์2 ส.ค. 2565 08:37โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2565 08:39 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียนเลยพิทยาคมที่มีความสนใจ ส่งรายชื่อร่วมสมัครแข่งขัน การตอบปัญหาอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี เลยพิทยาคม (L.P.K. ASEAN QUIZ 2022) **รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 8 สิงหาคม 2565 *นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร* **รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หรือ กลุ่มไลน์โดยสแกนคิวอาโค๊ตใต้โพสต์นี้
📌📌กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ “เฟ้นหาคนดี คนเก่ง” 2565 1. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว (ม.1 - ม.6) https://forms.gle/WkARvRY2DEGAQX8Y9 2. คิดเลขเร็ว ประเภทเดี่ยว (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/qYbTXUYHPynMAjjy9 3. A-Math ประเภทเดี่ยว (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/2c4KBiXW9nHmPYXk9 4. Sudoku ประเภทเดี่ยว (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/NUpAPkMj4VZMMC4A6 5. โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททีม 3 คน (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/HPjLHH4H6JarvKLc9 6. โปรแกรม GSP ประเภทคู่ (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/ZoFrD1zS3q1WDBL78 7. เวทคณิต ประเภทเดี่ยว (ม.ต้น) https://forms.gle/DNLT8y6jwydjYnnw9 สามารถสมัครทางออนไลน์ หรือสมัครได้ที่ อาคาร 5 ห้อง 526 เริ่มทำการแข่งขัน 15 – 19 สิงหาคม 2565

LPK Music Awards2022

โพสต์27 ก.ค. 2565 08:29โดยพิทยา พรหมปัญญา

📍รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 สิงหาคม 2565

ใบสมัครและรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

THE POWER BAND 2022 Season 2

โพสต์25 ก.ค. 2565 08:14โดยพิทยา พรหมปัญญา

Dream It, Do it กล้าฝัน! กล้าทำ! “THE POWER BAND 2022 Season 2” สนามที่ 1 "ขอนแก่น"
พร้อมคว้าฝัน!!!! ไปกับสุดยอดวงที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 2 รุ่น: รุ่นมัธยมศึกษาและรุ่นบุคคล

พร้อมมันส์!!!! ไปด้วยกันกับหลากหลายศิลปินตัวจริง 
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคมนี้ ที่ ศาลาเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าชมฟรี ไม่ไปไม่ได้เด้อออออ

#KingpowerThaipowerพลังคนไทย
#mahidolmusic #doortoyourstage 
#MusicPower #THEPOWERBAND2022 
#THEPOWERBANDSEASON2 
#DREAMITDOIT 
#กล้าฝันกล้าทำ 
#POPBAND
#Singhacorporation

LPK LAW QUIZ 2022

โพสต์25 ก.ค. 2565 08:07โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2565 08:08 ]

"ความไม่รู้ข้อเท็จจริง เป็นข้อแก้ตัวได้ แต่ความไม่รู้กฎหมายเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้" กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับชุมนุมยุวนิติศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนเลยพิทยาคมที่มีความสนใจ ส่งรายชื่อร่วมสมัครแข่งขัน การตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี เลยพิทยาคม (L.P.K. LAW QUIZ 2022) เงื่อนไขการสมัคร/รายละเอียดการแข่งขัน - เป็นนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่กำลังศึกษาอยู่ - ผู้สมัครรวมทีม ทีมละ 2 โดยแบ่งเป็นระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย - รับสมัครถึงวันที่ 30 ก.ค. 2565 - การสมัครเป็นระบบออนไลน์ (Google form) โดยสแกนคิวอาโค๊ตด้านล่าง - ม.ต้นแข่งวันที่ 10 ส.ค. 2565 / ม.ปลายแข่งวันที่ 11 ส.ค. 2565
*นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร* เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - กฎหมายอาญา - กฎหมายในสถานการณืปัจจุบัน

โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการภายใต้หัวข้อ SCIENCE PROJECT CAMP 2022 (STEAM EDUCATION )

โพสต์18 ก.ค. 2565 04:02โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2565 04:03 ]

ขอเชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเลยพิทยาคม สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการภายใต้หัวข้อ SCIENCE PROJECT CAMP 2022  (STEAM EDUCATION) โรงเรียนเลยพิทยาคม กิจกรรมวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.00 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
คุณสมบัติ
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเลยพิทยาคม
2. รับจำนวนจำกัด 200 คน 
คลิกสมัครเข้าร่วมค่ายตาม link นี้ https://forms.gle/AL3PPEvRUCQNVdCs9


ประชาสัมพันธ์ ค่ายสอวน 65 และ ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ

โพสต์5 ก.ค. 2565 08:09โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2565 08:13 ]

ประสัมพันธ์ 
1.  รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2565
2.   การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ 38
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1-10 of 82