ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับทางโรงเรียน
สามารถส่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของท่านได้ที่ [email protected]

การให้กู้ยืมกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา หรือ กยศ. ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์3 พ.ค. 2565 11:07โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2565 11:13 ]


💰การให้กู้ยืมกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา หรือ กยศ. ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเลยพิทยาคม ให้กู้ยืมในลักษณะที่ 1 (นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์)

👤"คุณสมบัติผู้กู้"
1. เป็นนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ชั้น ม.4-ม.6 ในปีการศึกษา 2565
2. มีผลการเรียนดี (ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ. มส.)
3. มีความประพฤติดี (ไม่ติดมผ.คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
4. รายได้รวมครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
ข้อมูลเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้กู้ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1595218254

📲"การยื่นกู้" ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น (ผู้กู้รายใหม่ต้องลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งานก่อน)
ช่องทางที่ 1 ผ่านเว็ปไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
ช่องทางที่ 2 ผ่านแอพพลิเคชั่น กยศ.Connect

📝"เอกสารประกอบการสมัคร"
1. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล ของผู้กู้ บิดา มารดา (หรือผู้ปกครอง)
2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ บิดา มารดา (หรือผู้ปกครอง)
3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
     3.1 หากไม่มีเงินเดือน ใช้แบบ กยศ. 102 พร้อม แนบสำเนาบัตรประจำตำแหน่งของผู้รับรองรายได้
     3.2 หากมีเงินเดือน ใช้หนังสือรับรองรายได้ที่ออกโดยหน่วยงาน หรือบริษัท ห้างร้าน
**(เอกสารสำเนาทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ก่อนสแกนเข้าระบบ)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ได้ที่ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1547356421

Thai Science Camp14

โพสต์17 มี.ค. 2565 01:02โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-5 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป และมีคะแนนภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 
    รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2565 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทาง http://www.scisoc.or.th
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ELECTRIC CIGARETTE

โพสต์20 ธ.ค. 2564 08:36โดยพิทยา พรหมปัญญา

ELECTRIC CIGARETTE บุหรี่ไฟฟ้า ปีศาจร้ายในคาบนางงาม ข้อมูลเพิ่ม คลิกที่นี่

แก้ไขผลการเรียน กิจกรรมเพื่อชุมชนและสาธารณะประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์16 พ.ย. 2564 19:05โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2564 19:07 ]

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม
ให้นักเรียนที่ติด "มผ" กิจกรรมเพื่อชุมชนและสาธารณะประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ลงทะเบียนขอแก้ไขกิจกรรม ผ่าน google form (ใช้ Email โรงเรียนเลยพิทยาคมเท่านั้น)
ลิงก์สำหรับลงทะเบียน https://docs.google.com/.../1FAIpQLScFtsykCZCHNU.../viewform
2. กรอกรหัสเข้าห้อง Google Classroom สำหรับชั้น ม.ต้น(ม.1-3) และ ม.ปลาย (ม.4-6)
2.1 รหัส google classroom ม.ต้น cb4azcs
2.2 รหัส google classroom ม. ปลาย 7gltwch
3. ศึกษาหัวข้อ คำชี้แจงการแก้ไขผลการเรียน "มผ" ให้เข้าใจ
3. เลือกทำกิจกรรมตามหัวข้อที่ปรากฏใน ห้องเรียน classroom อย่างน้อย 3 กิจกรรม และมีเกณฑ์การผ่านร้อยละ 50 ของแต่ละกิจกรรม
4. ประกาศผลการแก้ "มผ" กิจกรรมในวันศุกร์ที่ 19 และ 26 พฤศจิกายน 2564 ในห้องเรียน google classroom
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานเฟ้นหาคนเก่ง วันและเวลาราชการ

เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์6 ต.ค. 2564 02:09โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2564 05:32 ]

""ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 จังหวัดเลย นำโดย พลตรีสุระ สินโสภา
คณะนายทหาร​และครูโรงเรียนเลยพิทยาคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม​  เพื่อให้คำปรึกษา​  ดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม​" วันที่ 6-7 ตุลาคม 2564" คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

สื่อกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัย 2564

โพสต์4 ต.ค. 2564 00:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2564 00:51 ]

สื่อกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่นักเรียนแบบรวมกลุ่มเป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสื่อออนไลน์แทนภายใต้โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยปี 2564 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รายละเอียดสื่อออนไลน์ตาม link นี้ หรือ เข้าเรียนรู้ได้ตาม link นี้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และวัคซีนโควิด 19

โพสต์19 ก.ย. 2564 08:39โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2564 08:38 ]

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และวัคซีนโควิด 19
โรคโควิด19 เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการติดเชื้อในเด็กสามารถมีอาการได้หลากหลายตั้งแต่ไม่มี อาการเลย จนถึงปอดอักเสบรุนแรง หรือเสียชีวิต ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยเด็กติดเชื้อมักมีอาการไม่รุนแรง โดยพบอาการเพียง เล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ และมีเพียงร้อยละ 5 ของผู้ป่วยเด็กติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงหรือวิกฤติ เช่น ปอดอักเสบ รุนแรง ระบบหายใจหรือระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว รวมถึงภาวะอักเสบหลายระบบในเด็ก ภาวะแทรกซ้อนมักพบในผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงสูง เช่น เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคปอดเรื้อรัง หรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในประเทศไทยพบว่าแม้จะมีการติดเชื้อในเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี ในสัดส่วนที่สูงขึ้น แต่ผู้ป่วยเด็ก ที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตน้อยมาก

วัคซีน มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคโควิด 19 ได้ในระดับสูง และสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ การฉีดวัคซีนอาจป้องกันโรคแบบไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่ได้รับวัคซีนจึงยังอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการอื่น ๆ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้น ระยะห่าง หมั่นล้างมือ ลงทะเบียนเมื่อเข้าไปยังสถานที่ เป็นต้น

สำหรับวัคซีนโควิด 19 ในขณะนี้ (ณ วันที่ 15 กันยายน 2564) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาของประเทศไทย ให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป มีเพียงชนิดเดียว ได้แก่ วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine) และได้ ผ่านการเห็นชอบให้ใช้วัคซีนดังกล่าวจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยวัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA vaccine) ของบริษัท ไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเทค (Pizer-BioNTech) ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากป่วยหนักและเสียชีวิตได้ มีข้อบ่งชี้ในการให้วัคซีนในบุคคลอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 3 - 4 สัปดาห์ และ มีข้อห้ามในการรับวัคซีนไฟเซอร์ ได้แก่ บุคคลที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงในการฉีดวัคซีนเข็มแรก บุคคลที่แพ้วัคซีนและสารที่เป็นส่วนประกอบของวัคซีนอย่างรุนแรง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี ผู้ที่มีความเจ็บป่วย เฉียบพลัน และผู้ที่มีความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ควรมีการเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนไฟเซอร์ได้แก่ ปฏิบัติตัวตามปกติ พักผ่อนให้ เพียงพอ ออกกำลังกายตามปกติ ทำจิตใจให้ไม่เครียดหรือวิตกกังวล หากเจ็บป่วยไม่สบายควรเลื่อนการฉีดออกไปก่อน ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ สามารถรับวัคซีนได้ รับประทานยาประจำได้ตามปกติ ยกเว้นโรคที่มีความเสี่ยงที่อาจอันตรายถึงชีวิต โรค ที่ยังควบคุมไม่ได้ มีอาการกำเริบ หรืออาการยังไม่คงที่ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทางระบบประสาท เป็นต้น ในผู้ ที่ไม่แน่ใจหรืออาการยังไม่คงที่ ควรให้แพทย์ผู้ดูแลเป็นประจำประเมินก่อนฉีด และการมีประจำเดือนไม่เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีน

จากการศึกษาผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กและวัยรุ่น พบว่ามีความปลอดภัยสูง ไม่แตกต่างกับการฉีดในประชากรกลุ่มอายุอื่น ๆ โดยผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ เจ็บในตำแหน่งที่ฉีด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะหรือมีไข้ มักพบ ผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สองมากกว่าหลังการฉีดเข็มแรกเล็กน้อย ส่วนมากอาการไม่รุนแรงและหายไปได้เองใน 1-2 วัน หากพบอาการดังกล่าว แนะนำให้รับประทานยาพาราเซทตามอล และควรงดออกกำลังกายหลังได้รับวัคซีนนาน 1 สัปดาห์  แม้ว่าวัคซีนเหล่านี้จะได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่ามีความปลอดภัยและให้ใช้ได้แล้วก็
ตาม แต่การฉีดวัคซีนนี้ก็ยังสามารถทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรง (anaphylaxis) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบฉับพลัน โดยมากมักเกิด ภายใน 5-30 นาทีหลังจากฉีดวัคซีน อาการแพ้รุนแรงมักมีอาการทั่วร่างกายหรือมีอาการแสดงหลายระบบ เช่น หอบเหนื่อย หลอดลมตีบ หมดสติ ความดันโลหิตต่ำ ผื่นลมพิษ ปากบวม หน้าบวม คลื่นไส้ อาเจียน หรืออาจมีความรุนแรงถึงชีวิต จึงจำเป็นต้องสังเกตอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาทีในสถานพยาบาลหรือสถานที่ฉีดวัคซีนเสมอ

จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (US CDC) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 พบรายงาน การเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบภายหลังการฉีดวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ในผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี ได้ โดยพบอาการดังกล่าวหลังฉีดเข็มที่สองมากกว่าเข็มที่ 1 และมักพบในเพศชาย (ประมาณ 66.7 รายจากการฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส) และเพศหญิง (ประมาณ 9.1 รายจากการฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส) โดยอาการที่พบ เช่น การเจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม หรือ ใจสั่น อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผู้ที่ไดรับการวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบในระยะสั้น พบว่า ส่วนใหญ่สามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ภายหลังการรักษา
หากผู้รับวัคซีนเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่มั่นใจว่าอาการดังกล่าวเกิดจากวัคซีนหรือไม่ ควรแนะนำให้ผู้ปกครอง/ ผู้รับวัคซีนปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและเกิดขึ้นในช่วง 4 สัปดาห์หลังฉีด วัคซีน และหากฉีดวัคซีนแล้วมีปฏิกิริยาแพ้รุนแรง เช่น มีผื่นทั้งตัว หน้าบวม คอบวม หายใจลำบาก ใจสั่น วิงเวียนหรืออ่อน แรง หรือมีอาการแขนขาอ่อนแรง รวมถึงหากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย หรือหายใจไม่อิ่ม ใจสั่น ซึ่งเป็นอาการที่ สงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ควรรีบไปพบแพทย์ หรือโทร 1669 เพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมติวออนไลน์ กับสถาบันติวที่มีชื่อเสียงชั้นนำของประเทศไทย

โพสต์8 ก.ย. 2564 00:24โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2564 00:25 ]

งานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมติวออนไลน์ กับสถาบันติวที่มีชื่อเสียงชั้นนำของประเทศไทย
 
 
 

มหกรรมเฟ้นหาคนเก่งคนดีวิถีชีวิตแนวใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์5 ก.ย. 2564 22:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2564 02:15 ]
ขอแสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์9 ส.ค. 2564 01:06โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2564 01:06 ]

ขอแสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  ได้แก่ นางสาวณิชาพัชร์ เสียงใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จากพรรคนิรันดร์พัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม

1-10 of 70