ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับทางโรงเรียน
สามารถส่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของท่านได้ที่ [email protected]

ประชาสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน

โพสต์17 พ.ค. 2561 03:35โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประชาสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม
1.กิจกรรมส่งเสริมการออม มีการออมอย่างสม่ำเสมอ
2.แผนการออมเพื่อเป้าหมายชีวิต
3. กติกา กิจกรรมที่ 1 มีเงินรางวัลและเกียรติบัตร
             กิจกรรมที่ 2    2.1 ส่งเป้าหมาย  (ภายใน 21-25 พ.ค. 2561)
            2.2 ส่งรายงานการออมเพื่อเป้าหมายชีวิต ( สิ้นปี 8 ก.พ. 2562)
ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนค่ะ

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม มีแนวทางการดำเนินงาน เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยได้กำหนดเป็น นโยบายของโรงเรียน

โพสต์23 มี.ค. 2561 02:34โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2561 02:35 ]

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม มีแนวทางการดำเนินงาน เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยได้กำหนดเป็น นโยบายของโรงเรียนแล้วประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามนโยบาย

ขอเชิญนักเรียนเชิญชมการแข่ง LPK E-Sport ROV Tournament 2018

โพสต์23 ธ.ค. 2560 05:51โดยพิทยา พรหมปัญญา

ขอเชิญนักเรียนเชิญชมการแข่ง LPK E-Sport ROV Tournament 2018 ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 ธันวาคม 2560 (สอบม.ปลายสุดท้าย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ (ทรงเผ่า) เบอร์โทรศัพท์ 084-0272631 และนอธ FB : North tro ห้องม.5/11 (224) 

*จำกัด 32 ทีม เท่านั้น* คลิกใบสมัครตามไฟล์แนบ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

โพสต์20 ธ.ค. 2560 20:45โดยมนตรี เจดีย์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เรื่ิอง โครงการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561  ภายใต้หัวข้อ " โกงใหม่ไม่ต้องเกิด ไม่เปิดโอกาสให้โกง "  รายละเอียดการสมัครและส่งผลงาน ตามลิ้งค์ด้านล่าง

ประชาสัมพันธ์ การประกวดแนวคิดตามกรอบนโยบายพัฒนาจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)

โพสต์18 ธ.ค. 2560 01:14โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประชาสัมพันธ์ การประกวดแนวคิดตามกรอบนโยบายพัฒนาจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) เพื่อคัดเลือกเป็น "ผู้ว่าฯน้อย) ประจำปี ๒๕๖๐ นักเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ (ทรงเผ่า) โทร.๐๘๔-๐๒๗๒๖๓๑ คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ การประกวดเรียงความ "ชวนพ่อเลิกบุหรี่"

โพสต์18 ธ.ค. 2560 01:09โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประชาสัมพันธ์ การประกวดเรียงความ "ชวนพ่อเลิกบุหรี่" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า ๒๐,๐๐๐ นักเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ (ทรงเผ่า) โทร.๐๘๔-๐๒๗๒๖๓๑

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่ีอสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โพสต์14 พ.ย. 2560 20:59โดยพิทยา พรหมปัญญา

สพฐ.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2560 หากผู้สนใจสมัครให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ข้อ 7 (1) และ (2) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ HSK สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนามสอบโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์21 ส.ค. 2560 00:43โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ HSK สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนามสอบโรงเรียนเลยพิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ย. 2560 เริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.ย. 2560  รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบนะค่ะ ส่งข้อมูลกลับได้ที่ [email protected] 

ประกาศรับสมัคร !!! การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย "LPK LAW" ครั้งที่ ๒

โพสต์15 ก.ค. 2560 07:38โดยพิทยา พรหมปัญญา

ความไม่รู้กฎหมาย จะอ้างเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้
(Ignorantia juris non excusat)
ประกาศรับสมัคร !!!
การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย "LPK LAW" ครั้งที่ ๒
รับสมัครนักเรียนเลยพิทยาคม ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยรวมทีม ๓ คน (สามารถคละชั้นกันในช่วงชั้นนั้นได้) 
อาทิ ม.๒ กับ ม.๓ / ม.๕ กับ ม.๖
รอบชิงชนะเลิศแข่งวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เนื้อหาที่ใช้แข่งขัน ~~ 
มัธยมศึกษาตอนต้น : กฎหมายเบื้องต้น/กฎหมายในชีวิตประจำวัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย : กฎหมายเบื้องต้น/กฎหมายในชีวิตประจำวัน
กฎหมายอาญา/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ~~
คุณครูทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ ห้องนโยบายและแผนงาน (บริเวณหน้าห้องวิชาการ ติดบันได) 
พี่ทรงเผ่า ห้องประชาสัมพันธ์แห่งใหม่ (ใต้ตึก อาคาร ๒๕ ปี) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๐๒๗๒๖๓๑
คลิกใบสมัครตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

แนะนำวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวพอเพียงเลยพิทยาคม

โพสต์6 ก.ค. 2560 09:46โดยพิทยา พรหมปัญญา

แนะนำวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวพอเพียงเลยพิทยาคม 
โดยศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเลยพิทยาคม 
โดยการประกวดครั้งนี้ จะมีการนับคะแนนโดย 
1 ไลค์ = 1 คะแนน
1 แชร์ = 1 คะแนน
1 ความเห็นสร้างสรรค์ใต้โพสต์ (ไม่ซ้ำ) = 2 คะแนน
จึงขอเชิญชวนนักเรียน ศิษย์เก่าและชาวเลยทุกคนร่วมส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นครับ

ทรงเผ่า อามาตสมบัติ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
แกนนำครอบครัวพอเพียงเลยพิทยาคม รุ่นที่ 2/2558 คลิกวิธีเข้าร่วมกิจกรรมตาม link นี้

1-10 of 38