คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์1 ก.พ. 2559 06:40โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2559 08:04 ]
คณะศิปกรรมศาสตร์ 
เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
ประจำปี 2559
แบบยื่นคะแนน
จำนวน 3 วิชาเอก
1.ทัศนศิลป์
2.ดุริยางคศาสตร์สากล
3.ศิลปศึกษา
รับสมัครวันนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2559
ทางเว็บไซด์
(เลือก รับตรง)
รายละเอียดเพิ่มเติม
02-260-0213 ต่อ 110 147
วิชาเอกทัศนศิลป์ ต่อ 125
วิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากล ต่อ 127
วิชาเอกศิลปศึกษา ต่อ 129