ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์11 เม.ย. 2559 07:34โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2559 07:38 ]
http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590034.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดรับสมัครแล้ว!!! มศว รับตรง (เพิ่มเติม) ครับน้องๆ

ประเภทสอบคัดเลือกและประเภทยื่นคะแนน
รับสมัครวันที่ 9 - 17 เมษายน 2559 จัดไป!!
อย่าเที่ยวเพลินจนลืมสมัคร รับตรง นะครับ^^
● ประเภทรับตรงทั่วไปและโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590034.pdf
● โครงการผู้มีทักษะพิเศษสำหรับครูสุขศึกษาและพลศึกษา
http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590033.pdf
● โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (เพิ่มเติม)
http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590032.pdf
● ประเภทรับตรงทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เพิ่มเติม)
http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590031.pdf
#ทีมมศว #มศว #รับตรงมศว


Comments