การประกวดคลิปวีดีโอ ชิงทุนการศึกษา " เที่ยวทางธรรม วิถีไทย " ปีที่ ๓ และโครงการอบรมสุดยอดภาษาไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง

โพสต์23 มิ.ย. 2560 08:32โดยพิทยา พรหมปัญญา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยหอศิลป์พุทธะ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประกวดคลิปวีดีโอ ชิงทุนการศึกษา " เที่ยวทางธรรม วิถีไทย " ปีที่ ๓ และโครงการอบรมสุดยอดภาษาไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์ กติกาและเงื่อนไข ได้
ตาม link นี้
Comments