กบข. จัดส่งใบแจ้งยอดประจำปี 2558 ให้สมาชิก

โพสต์6 ก.พ. 2559 22:58โดยองอาจ เกตะวันดี
นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เปิดเผยว่า กบข. จะจัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดเงิน ประจำปี 2558 ไปยังหน่วยงานราชการต้นสังกัดของสมาชิกกบข. จำนวน 7,200 แห่ง ทั่วประเทศ สมาชิกสามารถติดต่อขอรับใบแจ้งยอดเงินที่หน่วยงานราชการต้นสังกัด ได้ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป

ใบแจ้งยอดเงินจะรายงานให้สมาชิกทราบถึงยอดเงินสะสม ทั้งในส่วนของเงินต้นและผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในปี 2558 สมาชิกพึงตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินต้นที่นำส่งเข้ากองทุนฯ ระหว่างปีให้ตรงกับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยสมาชิกสามารถนำใบแจ้งยอดเงินไปยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรได้ภายในเดือนมีนาคม 2559

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดได้ด้วยตนเองผ่านบริการ GPF Web Service เลือกเมนู “ยอดเงิน / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก” ได้ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1179
Comments