ค่ายเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 12 CESCA#12

โพสต์18 ก.พ. 2559 22:39โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2559 22:42 ]

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา สนับสนุน และกระตุ้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความตื่นตัว ก้าวทันกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้กำหนดจัดค่ายเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 12 (CESCA#12) ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559 กำหนดการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2559

รายละเอียดติดต่อ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 5
หรือเว็บไซต์ https://cesca.in.th/ และ Facebook page https://www.facebook.com/CESCa.KKU