โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งผู้มีคุณสมบัติสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสังกัดในคณะในปีการศึกษา 2561

โพสต์4 เม.ย. 2560 07:30โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2560 07:31 ]
โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งผู้มีคุณสมบัติสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสังกัดในคณะในปีการศึกษา 2561
คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ในหมวดวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75 ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอน
ในวันเสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2560 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 - วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.regweb.registrar.ku.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ฝ่ายรับเข้าศึกษา 021180140-4 029428200 ต่อ 8200-8201,8205,8223,8231  วิทยาเขตบางเขน ฝ่ายรับเข้าศึกษา 021180113, 029428200 ต่อ 8046 ,8049
Comments