โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 4

โพสต์18 ก.พ. 2559 21:42โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2559 21:42 ]
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการ "ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 4" เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะทางการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ http://www.samsungslc.org/2016-registration/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อโรงเรียน ครู และนักเรียนในสังกัด จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถส่งแบบตอบรับเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ  ไปยังบริษัท สยามเมนทิส จำกัด อาคารบุปผจิต ชั้น 11 A2 เลขที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรืออีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 633 9951 หรือ 083 540 8445