คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียนร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการในงาน MBS Festival 2016

โพสต์20 ม.ค. 2559 23:36โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2559 00:02 ]

คณะการบัญชีและการจัดการ (Mahasarakham Business School, MBS) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดงาน MBS Festival 2016 ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมการสร้างความตื่นตัวของเยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์ความรู้ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ เพื่อรองรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านกิจกรรมทางวิชาการและบริการทางวิชาการสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ได้แ่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การประกวดแผนธุรกิจ กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโอกาสทางการศึกษา การเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การออกร้านของนิสิต และอื่นๆ อีกมากมาย

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และการแข่งขันต่างๆ โดยสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ กติกาการแข่งขัน รางวัล และดาวน์โหลดใบสมัครหรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.mbs.msu.ac.th/mbsfestival2016