สื่อกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัย 2564

โพสต์4 ต.ค. 2564 00:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2564 00:51 ]
สื่อกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่นักเรียนแบบรวมกลุ่มเป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสื่อออนไลน์แทนภายใต้โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยปี 2564 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รายละเอียดสื่อออนไลน์ตาม link นี้ หรือ เข้าเรียนรู้ได้ตาม link นี้
Comments