ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5และม.6 ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์15 มิ.ย. 2565 04:02โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2565 04:03 ]
http://finance.loeipit.ac.th/finance/
📣ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน📣
หากต้องการชำระเงิน คลิกที่นี่เพื่อชำระเงิน http://finance.loeipit.ac.th/finance
      
       การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5และม.6 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 ผู้ปกครองสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565  โดยมีรายละเอียดตามดังนี้ 

แนวปฏิบัติการชำระเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนเลยพิทยาคม
    นักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5และม.6  ปีการศึกษา 2565  

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา
 1. เข้าไปที่เว็บไซต์โรงเรียนเลยพิทยาคมและเลือก “ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน” คลิ๊กที่ลิงค์ http://finance.loeipit.ac.th/finance ที่แจ้งในหน้าเว็ปไซต์ หรือพิมพ์ชื่อลิงค์เองก็ได้
 2. กรอกรหัสประจำตัวนักเรียนและกดค้นหา
 3. ตรวจสอบชื่อ – นามสุกล และรหัสประจำตัวนักเรียนในระบบว่าถูกต้องหรือไม่
 4. เลือกปีการศึกษาที่ต้องการชำระเงิน(ปีการศึกษา 2565)
 5. เลือกภาคเรียนที่ท่านต้องการชำระเงิน (1/2565) คลิ๊ก ตรงยอดเงินที่ต้องการชำระในช่องจำนวนเงิน
 6. เลือกวิธีการชำระที่ท่านต้องการ  มี 2 วิธี ดังนี้
  1. ดาวน์โหลดและปริ้นใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ
  2. ชำระผ่าน Mobile Banking Application โดยสามารถใช้  Application   ของทุกธนาคารสแกน QR code ชำระเงินได้เลย
 7. ยืนยันการชำระเงินโดยเลือกอัพโหลดและอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

หมายเหตุ 
 1. โรงเรียนเลยพิทยาคมมีนโยบายไม่รับเงินสด (เพื่อลดความผิดพลาดในการรับเงินและลดความเสี่ยงเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid 19)
 2. โปรดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินหากไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน  นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินหลังการชำระเงิน 2 -3 วันทำการ โดยสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้จากครูที่ปรึกษา หรือห้องการเงินโรงเรียนเลยพิทยาคม ใน วัน เวลาราชการ
 3. สำหรับนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ไม่ต้องชำระเงินบำรุงการศึกษาอีกเนื่องจากผู้ปกครองได้ชำระเงินบำรุงการศึกษาแล้วตอนมามอบตัวเรียบร้อยแล้ว 
 4. งานการเงิน โทร. 086-4559396 (วัน เวลาราชการ)
Comments