ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่ีอสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โพสต์14 พ.ย. 2560 20:59โดยพิทยา พรหมปัญญา
สพฐ.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2560 หากผู้สนใจสมัครให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ข้อ 7 (1) และ (2) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ĉ
พิทยา พรหมปัญญา,
14 พ.ย. 2560 20:59
ĉ
พิทยา พรหมปัญญา,
14 พ.ย. 2560 20:59
ĉ
พิทยา พรหมปัญญา,
14 พ.ย. 2560 20:59
Comments