ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสอบ AFS

โพสต์15 พ.ค. 2560 03:57โดยพิทยา พรหมปัญญา
นักเรียน ชั้น ม.3 – ม.5 คนใดสนใจไปแลกเปลี่ยนภาษา
           และวัฒนธรรมยังต่างประเทศกับมูลนิธิเอเอฟเอส ในปีการศึกษา 2561
ขณะนี้ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562)
เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560
- สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
- สามารถสมัครทางโปรแกรมออนไลน์ ค ลิกที่นี่ 
Comments