ประกาศรับสมัคร !!! การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย "LPK LAW" ครั้งที่ ๒

โพสต์15 ก.ค. 2560 07:38โดยพิทยา พรหมปัญญา
ความไม่รู้กฎหมาย จะอ้างเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้
(Ignorantia juris non excusat)
ประกาศรับสมัคร !!!
การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย "LPK LAW" ครั้งที่ ๒
รับสมัครนักเรียนเลยพิทยาคม ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยรวมทีม ๓ คน (สามารถคละชั้นกันในช่วงชั้นนั้นได้) 
อาทิ ม.๒ กับ ม.๓ / ม.๕ กับ ม.๖
รอบชิงชนะเลิศแข่งวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เนื้อหาที่ใช้แข่งขัน ~~ 
มัธยมศึกษาตอนต้น : กฎหมายเบื้องต้น/กฎหมายในชีวิตประจำวัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย : กฎหมายเบื้องต้น/กฎหมายในชีวิตประจำวัน
กฎหมายอาญา/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ~~
คุณครูทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ ห้องนโยบายและแผนงาน (บริเวณหน้าห้องวิชาการ ติดบันได) 
พี่ทรงเผ่า ห้องประชาสัมพันธ์แห่งใหม่ (ใต้ตึก อาคาร ๒๕ ปี) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๐๒๗๒๖๓๑
คลิกใบสมัครตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
15 ก.ค. 2560 07:38
Comments