ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม ด้วยโครงการ TO Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ( Logo)ประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 15 ปี To Be Number One

โพสต์19 มิ.ย. 2560 04:21โดยมนตรี เจดีย์   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 22:01 โดย กีรติ มูลเมือง ]
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม ด้วยโครงการ TO Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ( Logo) ประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 15 ปี To Be Number One