ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม รายชื่อผู้อบรมสแตมศึกษา รายชื่อโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

โพสต์23 เม.ย. 2560 07:44โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
รายชื่อผู้อบรมสแตมศึกษา
รายชื่อโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อบรมวันที่ 26-28 เมษายน 2560
ระดับประถมศึกษา อบรมวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560
ปิดรับสมัครการอบรมเนื่องจากเต็มโควตา
หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้ประสานงานศูนย์ ครูสุพัตรา  ไชยจันหอม 085-7512959
คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบ