แก้ไขผลการเรียน กิจกรรมเพื่อชุมชนและสาธารณะประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์16 พ.ย. 2564 19:05โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2564 19:07 ]
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม
ให้นักเรียนที่ติด "มผ" กิจกรรมเพื่อชุมชนและสาธารณะประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ลงทะเบียนขอแก้ไขกิจกรรม ผ่าน google form (ใช้ Email โรงเรียนเลยพิทยาคมเท่านั้น)
ลิงก์สำหรับลงทะเบียน https://docs.google.com/.../1FAIpQLScFtsykCZCHNU.../viewform
2. กรอกรหัสเข้าห้อง Google Classroom สำหรับชั้น ม.ต้น(ม.1-3) และ ม.ปลาย (ม.4-6)
2.1 รหัส google classroom ม.ต้น cb4azcs
2.2 รหัส google classroom ม. ปลาย 7gltwch
3. ศึกษาหัวข้อ คำชี้แจงการแก้ไขผลการเรียน "มผ" ให้เข้าใจ
3. เลือกทำกิจกรรมตามหัวข้อที่ปรากฏใน ห้องเรียน classroom อย่างน้อย 3 กิจกรรม และมีเกณฑ์การผ่านร้อยละ 50 ของแต่ละกิจกรรม
4. ประกาศผลการแก้ "มผ" กิจกรรมในวันศุกร์ที่ 19 และ 26 พฤศจิกายน 2564 ในห้องเรียน google classroom
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานเฟ้นหาคนเก่ง วันและเวลาราชการ
Comments