โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ

โพสต์23 มิ.ย. 2560 02:03โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ  สารต่อแก้ปัญหายาเสพติด  วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เนื่องในวันสำคัญดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้ถือโดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเป็นการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย ตลอดจนสำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกด้าน และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร รัชการที่ 10 ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาในปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพียงกันทุกสถานศึกษา จึงขอร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการ และสามารถ download เอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรมและสารของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ได้ที่ http://www.skp.moeg.go.th และ http://www.nocb.go.th 
Comments