รองผู้อำนวยการ นายบัวแวว โคตรนรินทร์ อบรมเรื่องระเบียบในการเข้าแถวในช่วงเทศกาลสอบกลางภาค - ปลายภาค

โพสต์21 ก.ย. 2560 20:01โดยมนตรี เจดีย์
รองผู้อำนวยการ นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองฝ่ายบริหารงานบุคลและงบประมาณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ให้การอบรมกับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ในเรื่องระเบียบในการเข้าแถวในช่วงเทศกาลสอบกลางภาค - ปลายภาค ปีการศึกษา 2560 
Comments