การให้กู้ยืมกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา หรือ กยศ. ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์3 พ.ค. 2565 11:07โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2565 11:13 ]

💰การให้กู้ยืมกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา หรือ กยศ. ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเลยพิทยาคม ให้กู้ยืมในลักษณะที่ 1 (นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์)

👤"คุณสมบัติผู้กู้"
1. เป็นนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ชั้น ม.4-ม.6 ในปีการศึกษา 2565
2. มีผลการเรียนดี (ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ. มส.)
3. มีความประพฤติดี (ไม่ติดมผ.คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
4. รายได้รวมครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
ข้อมูลเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้กู้ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1595218254

📲"การยื่นกู้" ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น (ผู้กู้รายใหม่ต้องลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งานก่อน)
ช่องทางที่ 1 ผ่านเว็ปไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
ช่องทางที่ 2 ผ่านแอพพลิเคชั่น กยศ.Connect

📝"เอกสารประกอบการสมัคร"
1. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล ของผู้กู้ บิดา มารดา (หรือผู้ปกครอง)
2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ บิดา มารดา (หรือผู้ปกครอง)
3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
     3.1 หากไม่มีเงินเดือน ใช้แบบ กยศ. 102 พร้อม แนบสำเนาบัตรประจำตำแหน่งของผู้รับรองรายได้
     3.2 หากมีเงินเดือน ใช้หนังสือรับรองรายได้ที่ออกโดยหน่วยงาน หรือบริษัท ห้างร้าน
**(เอกสารสำเนาทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ก่อนสแกนเข้าระบบ)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ได้ที่ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1547356421
Comments