เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ รุ่นที่ 11-12

โพสต์9 ก.พ. 2560 04:16โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2560 04:30 ]
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนในรูปแบบค่ายการเงิน "TISCO Financial Camp ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน" โดยส่งทีมสังกัดโรงเรียนละ 1 ทีม ประกอบไปด้วย ครูที่ปรึกษา 1 คน และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมกิจกรรมค่ายการเงิน ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และร่วมดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินเพื่อชิงทุนสนับสนุนกิจกรรมต่อยอดแก่โรงเรียน มูลค่ารวมถึง 200,000 บาท ซึ่งขณะนี้ ธนาคารทิสโก้กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 11 และ รุ่นที่ 12 (รับสมัครถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560) ผู้ทีสนใจสามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์ที่แนบ (ด้านล่าง) และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ 
https://www.tisco.co.th/th/aboutus/social_financial.html  และ https://www.facebook.com/tiscofinancialcamp

Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
9 ก.พ. 2560 04:29
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
9 ก.พ. 2560 04:29