ติวสอบค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ ปี 2559


งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะจัดติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 

นำทีมติวเตอร์โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ซึ่งเคยมีประสบการณ์การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการมาแล้วหลายรุ่น ได้แก่
    • พี่หนึ่ง - พุทธพงศ์ เสริฐศรี  (วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยม อันดับ 2) ผู้ช่วยนักวิจัย ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
    • พี่เบส - ศุภโชค เร่งสมบูรณ์ (วศ.บ.คอมพิวเตอร์) โปรแกรมเมอร์
    • พี่พู่กัน - พัสกร แสงสว่าง นักศึกษาคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • พี่เจด - อริญชย์ ตรงสันติพงศ์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานคอมพิวเตอร์ฯ จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.5 ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (รับจำนวน 40 คนเท่านั้น) หรือสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ <คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์>

ให้ผู้มีรายชื่อมารับใบขออนุญาตผู้ปกครองที่ห้องคอมพิวเตอร์ (อาคาร 5)
หรือ ดาวน์โหลดใบขออนุญาตผู้ปกครองที่นี่ <คลิก>
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมกับให้ผู้ปกครองเซ็นชื่ออนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม
แล้วนำส่งในวันที่มาเข้าติว

กิจกรรมการติว จัดขึ้นวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559
เวลา 8.30 น. - 16.30 น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 5
(มีอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

https://goo.gl/bocfjO