ข้อมูลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แสดง 12 รายการ
ลำดับชั้น/ห้องข้อมูลนักเรียนแบบประเมิน SDQจำนวนนักเรียน
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับชั้น/ห้องข้อมูลนักเรียนแบบประเมิน SDQจำนวนนักเรียน
01 ม.1/1 CAR1 SDQ  
02 ม.1/2 CAR1 SDQ  
03 ม.1/3 CAR1 SDQ  
04 ม.1/4 CAR1 SDQ  
05 ม.1/5 CAR1 SDQ  
06 ม.1/6 CAR1 SDQ  
07 ม.1/7 CAR1 SDQ  
08 ม.1/8 CAR1 SDQ  
09 ม.1/9 CAR1 SDQ  
10 ม.1/10 CAR1 SDQ  
11 ม.1/11 CAR1 SDQ  
12 ม.1/12 CAR1 SDQ  
แสดง 12 รายการ