กิจกรรมล่าสุดของไซต์

25 ก.ย. 2563 22:50 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข 7 ประสบการณ์ชีวิต คล้องดวงจิต เลยพิทยาคม
25 ก.ย. 2563 22:49 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_5063.jpg กับ Retirement2563
25 ก.ย. 2563 22:49 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Retirement2563
25 ก.ย. 2563 22:49 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
25 ก.ย. 2563 22:48 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_4846.jpg กับ Prevent COVID
25 ก.ย. 2563 22:48 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Prevent COVID
24 ก.ย. 2563 03:34 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
24 ก.ย. 2563 03:33 พิทยา พรหมปัญญา แนบ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง.pdf กับ KruCom63
24 ก.ย. 2563 03:33 พิทยา พรหมปัญญา แนบ krucom63_11.jpg กับ KruCom63
24 ก.ย. 2563 03:33 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง KruCom63
24 ก.ย. 2563 03:23 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบเหตุอุทุกภัยจากพายุฤดูร้อนซินลากู
24 ก.ย. 2563 03:19 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_4771.jpg กับ Capital2363
24 ก.ย. 2563 03:19 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Capital2363
21 ก.ย. 2563 09:27 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสัยมีวินัย
21 ก.ย. 2563 09:27 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_4574.jpg กับ TrainingM3
21 ก.ย. 2563 09:27 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง TrainingM3
20 ก.ย. 2563 09:45 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข STEM Education 2020
19 ก.ย. 2563 10:57 พิทยา พรหมปัญญา แนบ IMG_9614.jpg กับ STEM Education 2020
19 ก.ย. 2563 10:57 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง STEM Education 2020
17 ก.ย. 2563 18:37 กีรติ มูลเมือง แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563
17 ก.ย. 2563 10:33 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ประจำปี 2563
17 ก.ย. 2563 10:32 พิทยา พรหมปัญญา แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง.pdf กับ krucom63
17 ก.ย. 2563 10:32 พิทยา พรหมปัญญา แนบ krucom63.jpg กับ krucom63
17 ก.ย. 2563 10:32 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง krucom63
15 ก.ย. 2563 19:40 กีรติ มูลเมือง แก้ไข คณิตศาสตร์

เก่ากว่า | ใหม่กว่า