กิจกรรมล่าสุดของไซต์

พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การประชุมวิชาการ สาธารณสุข ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภาคีร่วมสร้าง ก้าวย่างจังหวัดสุขภาพดี ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
พิทยา พรหมปัญญา แนบ FFN_2097.jpg กับ Little
พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Little
16 ก.ย. 2562 08:51 พิทยา พรหมปัญญา แนบ FFN_1533.jpg กับ Independent Study : IS
16 ก.ย. 2562 08:51 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Independent Study : IS
15 ก.ย. 2562 18:19 กีรติ มูลเมือง แก้ไข แผนผังโรงเรียน
15 ก.ย. 2562 18:18 กีรติ มูลเมือง แนบ 20180815_181327.jpg กับ แผนผังโรงเรียน
12 ก.ย. 2562 08:39 พิทยา พรหมปัญญา แนบ FFN_1224.jpg กับ finalexam12562day2
12 ก.ย. 2562 08:39 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง finalexam12562day2
12 ก.ย. 2562 08:30 พิทยา พรหมปัญญา แนบ FFN_1192.jpg กับ Audit Committee2562
12 ก.ย. 2562 08:30 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Audit Committee2562
12 ก.ย. 2562 00:01 องอาจ เกตะวันดี แก้ไข หน้าแรก
11 ก.ย. 2562 01:09 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข The 1 st National EP / MEP Open House 2019
11 ก.ย. 2562 01:06 พิทยา พรหมปัญญา อัปเดต 792562 BE_๑๙๐๙๐๙_0053.jpg
11 ก.ย. 2562 01:06 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง The 1 st National EP / MEP Open House 2019
10 ก.ย. 2562 23:59 พิทยา พรหมปัญญา แนบ FFN_1165.jpg กับ Final exam12562
10 ก.ย. 2562 23:59 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Final exam12562
9 ก.ย. 2562 23:33 พิทยา พรหมปัญญา แนบ FFN_0637.jpg กับ Muthitachit, retired government official 2562
9 ก.ย. 2562 23:33 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Muthitachit, retired government official 2562
9 ก.ย. 2562 03:42 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี
9 ก.ย. 2562 03:41 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562
9 ก.ย. 2562 03:41 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาโรงเรียนเลยพิทยาคมในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเลย ประจำปี 2562
9 ก.ย. 2562 03:37 พิทยา พรหมปัญญา แนบ FFN_0374.jpg กับ ศึกษาดูงาน9092019
9 ก.ย. 2562 03:37 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง ศึกษาดูงาน9092019
9 ก.ย. 2562 03:33 พิทยา พรหมปัญญา แนบ FFN_0323.jpg กับ Science week2562

เก่ากว่า | ใหม่กว่า