กิจกรรมล่าสุดของไซต์

พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การประชุมครูผู้สอนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GEP)
พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_2118.jpg กับ Meeting Gep62
พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Meeting Gep62
พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข โครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"
พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_2030.jpg กับ Blood donation
พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Blood donation
พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_1787.jpg กับ Coach
พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Coach
พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข รับรางวัล โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจําปีการศึกษา 2561
พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_1807.jpg กับ Sufficiency
พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Sufficiency
พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสรินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข King
พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_1702.JPG กับ King
พิทยา พรหมปัญญา สร้าง King
20 พ.ค. 2562 22:00 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข กิจกรรมการคัดเลือกบทถ่ายทํา Story Board และคลิปวีดีโอ หัวข้อ "รู้เท่าทันสื่อ" ปี 2562
20 พ.ค. 2562 22:00 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_1315.JPG กับ StoryBoard
20 พ.ค. 2562 22:00 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง StoryBoard
19 พ.ค. 2562 19:44 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ.225
19 พ.ค. 2562 19:30 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ.225
19 พ.ค. 2562 19:18 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ.225
18 พ.ค. 2562 19:39 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ.225
18 พ.ค. 2562 19:36 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
18 พ.ค. 2562 19:31 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

เก่ากว่า | ใหม่กว่า