กิจกรรมล่าสุดของไซต์

พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การแข่งขันกีฬาภายใน "เลยพิทย์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565
พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การแข่งขันกีฬาภายใน "เลยพิทย์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565
พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การแข่งขันกีฬาภายใน "เลยพิทย์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565
พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การแข่งขันกีฬาภายใน "เลยพิทย์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565
พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การแข่งขันกีฬาภายใน "เลยพิทย์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565
พิทยา พรหมปัญญา แนบ P1095486.jpg กับ LoeipitGame2565
พิทยา พรหมปัญญา สร้าง LoeipitGame2565
30 พ.ย. 2565 02:38 ณัฐพร สิงห์มณี แก้ไข รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
30 พ.ย. 2565 02:33 ณัฐพร สิงห์มณี อัปเดต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ.png
30 พ.ย. 2565 02:33 ณัฐพร สิงห์มณี แนบ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ (1).png กับ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
30 พ.ย. 2565 02:32 ณัฐพร สิงห์มณี แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์).pdf กับ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
30 พ.ย. 2565 02:32 ณัฐพร สิงห์มณี สร้าง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
30 พ.ย. 2565 02:11 ณัฐพร สิงห์มณี แก้ไข หน้าแรก
24 พ.ย. 2565 19:37 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565
24 พ.ย. 2565 19:36 พิทยา พรหมปัญญา แนบ P1013990.jpg กับ Somdet Phra Maha Thiraraj Day65
24 พ.ย. 2565 19:36 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Somdet Phra Maha Thiraraj Day65
24 พ.ย. 2565 19:14 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนธารทองพิทยาคม และ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
24 พ.ย. 2565 19:13 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต้อนรับโรงเรียนธารทองพิทยาคม และ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
24 พ.ย. 2565 19:13 พิทยา พรหมปัญญา แนบ P1013575.jpg กับ Visitor265
24 พ.ย. 2565 19:13 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Visitor265
24 พ.ย. 2565 18:53 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การประชุมปฐมนิเทศ โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อการจบหลักสูตรตามกำหนด(เรียนซ้ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
24 พ.ย. 2565 18:52 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_0354.jpg กับ Repeat165
24 พ.ย. 2565 18:52 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Repeat165
22 พ.ย. 2565 23:30 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ปิดสถานที่ราชการในยามวิกาล
22 พ.ย. 2565 23:30 พิทยา พรหมปัญญา แนบ ปิดสถานที่ราชการในยามวิกาล.jpg กับ Government office closed65

เก่ากว่า | ใหม่กว่า