กิจกรรมล่าสุดของไซต์

พิทยา พรหมปัญญา อัปเดต ตารางสอบกลางภาค 1-2565 - ห้องสอบ.pdf
พิทยา พรหมปัญญา อัปเดต ตารางสอบกลางภาค 1-2565 - ตารางสอบ ม.ต้น.pdf
พิทยา พรหมปัญญา อัปเดต ตารางสอบกลางภาค 1-2565 - ตารางสอบ ม.ปลาย.pdf
พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ตารางสอบกลางภาคเรียนและห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
พิทยา พรหมปัญญา แนบ ตารางสอบกลางภาค 1-2565 - ห้องสอบ.pdf กับ Midterm165
พิทยา พรหมปัญญา แนบ ตารางสอบกลางภาค 1-2565 - ตารางสอบ ม.ปลาย.pdf กับ Midterm165
พิทยา พรหมปัญญา แนบ ตารางสอบกลางภาค 1-2565 - ตารางสอบ ม.ต้น.pdf กับ Midterm165
พิทยา พรหมปัญญา แนบ test12565.jpg กับ Midterm165
พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Midterm165
พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565
พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_2210.jpg กับ Sibling relationship65
พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Sibling relationship65
พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_6222.jpg กับ teens65
พิทยา พรหมปัญญา สร้าง teens65
พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA "การประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด 8 ตัวชี้วัดที่สะท้อน Perfomance" ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้เรียนตามเกณฑ์ ว9/2564
พิทยา พรหมปัญญา ลบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA "การประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด 8 ตัวชี้วัดที่สะท้อน Perfomance" ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้เรียนตามเกณฑ์ ว9/2564
พิทยา พรหมปัญญา นำออกไฟล์แนบ DSC_2267.jpg จาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA "การประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด 8 ตัวชี้วัดที่สะท้อน Perfomance" ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้เรียนตามเกณฑ์ ว9/2564
พิทยา พรหมปัญญา นำออกไฟล์แนบ DSC_2266.jpg จาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA "การประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด 8 ตัวชี้วัดที่สะท้อน Perfomance" ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้เรียนตามเกณฑ์ ว9/2564
พิทยา พรหมปัญญา นำออกไฟล์แนบ DSC_2265.jpg จาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA "การประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด 8 ตัวชี้วัดที่สะท้อน Perfomance" ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้เรียนตามเกณฑ์ ว9/2564
พิทยา พรหมปัญญา นำออกไฟล์แนบ DSC_2264.jpg จาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA "การประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด 8 ตัวชี้วัดที่สะท้อน Perfomance" ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้เรียนตามเกณฑ์ ว9/2564
พิทยา พรหมปัญญา นำออกไฟล์แนบ DSC_2263.jpg จาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA "การประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด 8 ตัวชี้วัดที่สะท้อน Perfomance" ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้เรียนตามเกณฑ์ ว9/2564
พิทยา พรหมปัญญา นำออกไฟล์แนบ DSC_2262.jpg จาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA "การประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด 8 ตัวชี้วัดที่สะท้อน Perfomance" ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้เรียนตามเกณฑ์ ว9/2564
พิทยา พรหมปัญญา นำออกไฟล์แนบ DSC_2261.jpg จาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA "การประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด 8 ตัวชี้วัดที่สะท้อน Perfomance" ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้เรียนตามเกณฑ์ ว9/2564
พิทยา พรหมปัญญา นำออกไฟล์แนบ DSC_2260.jpg จาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA "การประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด 8 ตัวชี้วัดที่สะท้อน Perfomance" ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้เรียนตามเกณฑ์ ว9/2564

เก่ากว่า | ใหม่กว่า