กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ม.ค. 2565 05:00 องอาจ เกตะวันดี แก้ไข การจัดการเรียนการสอนฯ ตามแผนเผชิญเหตุ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ฉบับที่ 2)
15 ม.ค. 2565 05:00 องอาจ เกตะวันดี แก้ไข การจัดการเรียนการสอนฯ ตามแผนเผชิญเหตุ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ฉบับที่ 2)
15 ม.ค. 2565 04:59 องอาจ เกตะวันดี แนบ urgen17-21e.png กับ การจัดการเรียนการสอนฯ ตามแผนเผชิญเหตุ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ฉบับที่ 2)
15 ม.ค. 2565 04:59 องอาจ เกตะวันดี แก้ไข หน้าแรก
15 ม.ค. 2565 04:58 องอาจ เกตะวันดี แนบ urgen17-21.png กับ หน้าแรก
15 ม.ค. 2565 04:57 องอาจ เกตะวันดี แก้ไข การจัดการเรียนการสอนฯ ตามแผนเผชิญเหตุ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ฉบับที่ 2)
15 ม.ค. 2565 04:57 องอาจ เกตะวันดี แนบ schedule.jpg กับ online170165
15 ม.ค. 2565 04:56 องอาจ เกตะวันดี แนบ Jan2022e.jpg กับ online170165
15 ม.ค. 2565 04:56 องอาจ เกตะวันดี แนบ online170165-p2.jpg กับ online170165
15 ม.ค. 2565 04:55 องอาจ เกตะวันดี แนบ online170165-p1.jpg กับ online170165
15 ม.ค. 2565 04:51 องอาจ เกตะวันดี สร้าง online170165
15 ม.ค. 2565 04:49 องอาจ เกตะวันดี แก้ไข หน้าแรก
15 ม.ค. 2565 04:49 องอาจ เกตะวันดี แนบ Jan2022e.jpg กับ หน้าแรก
14 ม.ค. 2565 17:39 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จะดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 ยื่นเอกสารเพื่อสมัครโควตา นร.เดิม ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565
14 ม.ค. 2565 17:39 พิทยา พรหมปัญญา แนบ 18256.jpg กับ งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จะดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 ยื่นเอกสารเพื่อสมัครโควตา นร.เดิม ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565
14 ม.ค. 2565 17:38 พิทยา พรหมปัญญา แนบ 65ประกาศรับโควตา.pdf กับ งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จะดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 ยื่นเอกสารเพื่อสมัครโควตา นร.เดิม ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565
14 ม.ค. 2565 07:39 พิทยา พรหมปัญญา แนบ ปฏิทินรับนักเรียนม1ม4เลยพิทย์ปี65.pdf กับ งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จะดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 ยื่นเอกสารเพื่อสมัครโควตา นร.เดิม ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565
14 ม.ค. 2565 03:30 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จะดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 ยื่นเอกสารเพื่อสมัครโควตา นร.เดิม ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565
14 ม.ค. 2565 03:29 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จะดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 ยื่นเอกสารเพื่อสมัครโควตา นร.เดิม ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565
14 ม.ค. 2565 03:29 พิทยา พรหมปัญญา แนบ แนวปฏิบัติส่งเว็บ.png กับ งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จะดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 ยื่นเอกสารเพื่อสมัครโควตา นร.เดิม ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565
14 ม.ค. 2565 03:01 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จะดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 ยื่นเอกสารเพื่อสมัครโควตา นร.เดิม ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565
14 ม.ค. 2565 02:58 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จะดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 ยื่นเอกสารเพื่อสมัครโควตา นร.เดิม ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565
14 ม.ค. 2565 02:58 พิทยา พรหมปัญญา แนบ 02ใบสมัครเข้าม.4(แสดงความจำนง).pdf กับ regM4_65
14 ม.ค. 2565 02:57 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข regM4_65
12 ม.ค. 2565 01:22 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX) 5 ภาคเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

เก่ากว่า | ใหม่กว่า