การขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง

  • คันที่ 1 : รถยนต์ตู้ สีขาว ทะเบียน นข 2661 เลย
  • คันที่ 2 : รถยนต์ตู้ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน นข 789 เลย
  • คันที่ 3 : รถยนต์ 4 ประตู สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน กข 5511 เลย
  • คันที่ 4 : รถยนต์ 6 ล้อ สีขาว ทะเบียน 40-0056 เลย

การใช้ยานพาหนะส่วนกลาง

ปฏิทินการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง


Comments